WspółpracaStowarzyszenie Ochrony Zdrowia PRO FEMINA od 17 lat zajmuje się profilaktyką raka piersi oraz propagowaniem zdrowego trybu życia w zdrowszym środowisku. Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. W celu objęcia naszymi działaniami jak największej ilości kobiet wychodzimy z inicjatywą corocznego opracowywania informatora-kalendarza, który będzie opisywał kolejne tematy dotyczące działań prozdrowotnych oraz przestrzegał przed zagrożeniami.

Zwracamy się zatem do władz samorządowych, do pracodawców zatrudniających kobiety oraz do firm, których głównymi klientkami są Panie o to, by stali się Sponsorami/ Partnerami Miesiąca, wykupując w formie darowizny 25 badań USG piersi, które to badania będą wykonane przez nasze Stowarzyszenie. Także w siedzibie Sponsora- jeśli ma takie pomieszczenie. Po otrzymaniu darowizny przekażemy bony bezpłatne na ww badania, które Sponsor/Partner Miesiąca rozdysponuje według swojego uznania. Dodatkowo zobowiązujemy się do przeprowadzenia nieodpłatnie szkolenia/szkoleń dla zadeklarowanej grupy kobiet w siedzibie Sponsora lub w innym uzgodnionym miejscu. Szkolenie to będzie miało na celu przekazanie informacji dotyczących profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy w formie prezentacji multimedialnej oraz obejmie część praktyczną polegającą na manualnej nauce samobadania piersi z wykorzystaniem specjalnych silikonowych modeli „chorych” piersi. Jednocześnie logo Sponsora/Partnera będzie wydrukowane na każdej stronie kalendarza oraz łącznie z notką informacyjno –reklamową, na stronie sponsorowanego miesiąca. Premiera kalendarza (na rok 2016) i ogłoszenie listy darczyńców, odbędzie się na specjalnym spotkaniu otwartym w październiku 2015r. w Zamku Książ. Kalendarz na 2016r. będzie poświęcony głównie zasadom odżywiania przeciwnowotworowego. W związku z tym mamy propozycję dla lokali gastronomicznych i restauracji hotelowych, którym proponujemy warsztaty zasad żywienia przeciwnowotworowego i prosimy o umieszczenie w menu jednego takiego zestawu dań. Pragniemy w regionie promować te lokale, które zechcą swoją ofertę poszerzyć o zdrowe, przeciwnowotworowe dania. Warsztaty będą odbywać się w cyklu „Walcz z RAKIEM na talerzu”. Lokale, które przystąpią do projektu znajdą swoją reklamę w naszym Kalendarzu 2016r.Stale obserwujemy mały odsetek nowych osób, które po raz pierwszy decydują się na udział w szkoleniu czy badaniach z własnej inicjatywy. Dlatego tak ważne są wszelkie akcje informacyjne w różnych środowiskach. Staramy się także zapełnić lukę w diagnostyce raka piersi spowodowaną ograniczeniem programu populacyjnego tylko do mammografii i to kierowanej do kobiet w wieku od 50-69 lat. Kobieta czynna zawodowo i społecznie, choćby jako matka, znacznie przekracza te granice, ponadto wiek zachorowań na raka piersi wcale nie ogranicza się do tej grupy, przeciwnie nadal zbiera żniwo wśród bardzo młodych kobiet, czym winić należy zbyt późno postawione rozpoznanie- i kółko się zamyka. Koszt badania USG w naszym Stowarzyszeniu to 40 zł. Koszt leczenia raka piersi wykrytego “przypadkiem” to kwota od 800 tysięcy w zwyż. Powtarzając truizm “lepiej zapobiegać jak leczyć”nikt nie liczy strat spowodowanych długą absencją chorobową albo śmiercią kobiet w wieku produkcyjnym, nikt nie liczy rodzinnych kosztów społecznych spowodowanych chorobą lub przedwczesną śmiercią matek, żon, czy babć. Dopiero od niedawna niektórzy pracodawcy starają się uwględnić także profilaktykę pracownic w swoich budżetach. Ciągle jest to kropla w morzu potrzeb. Z kolei program populacyjny badań cytologicznych jest wykorzystywany w około 30% a ilość kobiet chorujących na raka szyjki macicy wzrasta. Znów potrzebna jest głównie informacja i to informacja podana jak najwcześniej.

Od 2013r. pojawiamy się wzajemnie na organizowanych akcjach „białych sobót”, konferencjach, warsztatach. Zostały opracowane talony rabatowe obejmujące zestawy badań w pakietach: tarczycowym, hormonalnym, onkologicznym (markery, BRCA1) i w profilaktyce raka szyjki macicy (cytologia LBC, HPV, chlamydia).

Talony otrzymują nasze pacjentki wykonujące USG oraz uczestniczki warsztatów.
Plakaty PRO FEMINY wiszą we wszystkich punktach pobrań DIAGNOSTYKI na terenie większym niż obszar dawnego województwa wałbrzyskiego.Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy ewakwa@op.pl lub telefoniczny 601 97 15 34.Z poważaniem w imieniu Zarządu Stowarzyszenia „PRO FEMINA”
lek. med. Ewa Kwaśny