Kim jesteśmy?Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Pro Femina powstało w 1998r., zarejestrowane w 1999r.

Zajmujemy się szeroko pojętą profilaktyką chorób nowotworowych piersi poprzez propagowanie wiedzy prozdrowotnej we wszystkich grupach wiekowych kobiet, w tym wśród dziewcząt klas ponadgimnazjalnych. Podnosimy wiedzę na temat wczesnego wykrywania i efektywnego leczenia nowotworów piersi, zarówno u zawodowych pracowników służby zdrowia, jak i wśród kobiet. Uczymy jednak technik samobadania piersi z wykorzystaniem modeli edukacyjnych zawierających nieprawidłowe zmiany.


Proponujemy szkolenia indywidualne i grupowe, np. w zakładach pracy, społecznościach lokalnych, placówkach oświatowych.


W naszej siedzibie będącej Punktem Konsultacyjnym oferujemy bezpłatnie palpacyjne badanie piersi, naukę samobadania oraz w cenach promocyjnych badania USG (również tarczycy).


Dysponując przenośnym aparatem ultrasonograficznym - po uprzednim uzgodnieniu - wykonujemy (również w cenach promocyjnych) badania USG piersi/tarczycy w terenie, np. w NZOZ, w gabinetach lekarzy rodzinnych, w zakładach pracy dysponujących gabinetami lekarskimi.

badania

Organizujemy i koordynujemy programy edukacyjne zlecone przez fundatorów, np. zakończony 5-letni program "Pomóż sobie sama". Stowarzyszenie od 2008r. pracuje w sieci "Gabinetów z Różową Wstążką", dzięki czemu dysponujemy profesjonalnymi materiałami edukacyjnymi dla naszych klientów i sami mamy możliwość podnoszenia kwalifikacji w ramach organizowanych kursów o wysokim standardzie "działania sieci koordynowane są przez Stowarzyszenie Amazonek Warszawa Centrum i stołeczny Instytut Onkologii).


Członkowie Stowarzyszenia, w tym wysoko wyspecjalizowani lekarze (onkolog, chirurg onkolog, ginekolog, endokrynolog i radiodiagnostyk) tworzą interdyscyplinarny zespół fachowców służący doradztwem i pomocą medyczną.


Od 2004.r Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego (nr KRS 0000023386)Członkowie Stowarzyszeniadorozkiewicz zakrzewska
 

Pozostali członkowie

Alicja Mikołajczyk - edukatorka, położna

Barbara Bryks - pielęgniarka

Marek Ciura - mgr geografii

Barbara Matuszyk -lek. med. radiodiagnosta

Halina Pantol - pielęgniarka

Lucyna Polańska - lek.med.specj. med. rodzinnej, laryngolog

Piotr Polański - lek.med. specjalista medycyny rodzinnej, internista

Urszula Puskarz - lek. med. specjalista med. rodzinnej, internistka

Halina Sawicka - mgr ekonomii

Halina ZielińskaCzłonkowie honorowiJolanta Błaszczyk-Mnich - lek. med.onkolog, specjalista chemioterapiihenryk


Kalendarium działania Pro Feminy-        Sierpień 98 – Ewa Kwaśny napisała artykuł do Tygodnika Wałbrzyskiego. Stał się on pretekstem do zainteresowania innych możliwością uzyskania dotacji z amerykańskiej Fundacji Project Hope na propagowanie profilaktyki raka piersi

-        6.11.98 pierwsza konferencja (108 kobiet) – szkolenie lekarsko-pielęgniarskie dla Wałbrzyszanek, jeszcze Stowarzyszenia nie było

-        11.02.99 – po napisaniu listu do Project Hope (i za ich zgodą) opracowaniu projektu PRO FEMINA (projekt, znak graficzny, dobór zespołu wolontariuszy), uzyskaliśmy informację o finansowaniu naszego programu dodatkowo

-        23.02.99 – Ewa Kwaśny razem z   dr Elżbietą Gołąbek, Andrzejem Szymczykiem odebrali pierwsze fantomy do nauki techniki samobadania oraz uroczyste  „przyznanie” dotacji (której fizycznie nie było jak otrzymać- brak osobowości prawnej, konta itp.) w Warszawie

-        4.03.99 – odbyło się badanie palpacyjne kobiet (88 osób) przy okazji Dni Otwartych Avonu, przeprowadzaliśmy jednocześnie ankietę na temat wiedzy kobiet o profilaktyce, ich oczekiwań i informowaliśmy o projekcie

-        20.03.99 – zebranie założycielskie Stowarzyszenia

-        25.05.99 – rejestracja w KRS

-        11.06.99 – I Walne Zebranie Członków

-        14.06.99 – otwarcie Punktu Konsultacyjnego na terenie Szpitala Ginekologicznego

-        16-18.09.99 udział w konferencji międzynarodowej w Podebradach (Czechy) dla zespołów europejskich koordynowanych przez Project Hope (Andrzej Szymczyk, Regina Zakrzewska)

-        styczeń 2000 – nawiązanie współpracy z Panem Tomaszem Augustynem (ówczesny pracownik Wydziału Spraw Społecznych UW Powiatu Grodzkiego, później pracownik Kasy Chorych) – podwaliny pod opracowanie programu :”Pomóż sobie sama”

-        maj 2000 – początek realizacji powyższego programu, utworzono liczne (21) punkty edukacyjne i przeszkolono całą rzeszę edukatorek, jednocześnie z różnych źródeł finansowano badania mammograficzne – Ewa Kwaśny opracowała wspólnie z Panem Augustynem i koordynowała cały program, w tym akcje na bazie naszego projektu dla Masywu Śnieżnika

-        czerwiec 2000 zakupiliśmy komputer i od tego czasu powstaje nasza unikatowa baza danych, która rozrasta się (na koniec 2019r.  blisko 14 tys. kobiet)

-        październik 2000 otrzymujemy kolejny lokal w szpitalu ginekologicznym – to już trzecie pomieszczenie i jednocześnie wymóg opłacania czynszu, z czym mamy coraz większe problemy, dotacje  amerykańskie były przewidziane na 2,5 roku, zespoły takie jak my w innych miastach Polski przestały istnieć

-        listopad 2000 – głównie dzięki pracy społecznej związanej z PRO FEMINĄ Ewa Kwaśny zostaje laureatką I edycji konkursu Kobieta Przedsiębiorcza

-        maj 2001 – inauguracja kolejnej edycji programu „Pomóż sobie sama”

-        lato/jesień 2001 dodatkowo koordynowaliśmy ( i zapraszaliśmy na badania cytologiczne) program realizowany przez szpital ginekologiczny

-        9.09.01 duża impreza plenerowa promująca profilaktykę z okazji „Roczku OBI”

-        7.10.01 biała niedziela w 18 (3 przestały działać po roku) uruchomionych Punktach Edukacyjnych – także w Masywie Śnieżnika

-        9.10.01 - opracowano program informacyjno-edukacyjny dla uczennic szkół ponadgimnazjalnych powiatu wałbrzyskiego dla Starostwa (przyjęty i zrealizowany)

-        10.01 koordynowaliśmy badania w mammobusie w Kotlinie Kłodzkiej

-        01-06.2002 zrealizowano program profilaktyki nowotworów piersi dla uczennic ostatnich klas szkół średnich powiatu wałbrzyskiego (sponsorowany przez Starostwo Powiatowe, w ramach tego programu przeszkolono 243 uczennice) – na kanwie naszego pomysłu powstał ogólnopolski program edukacyjny dla szkół średnich „Różowa wstążeczka” lansowany przez Panią Labudę ówczesnego szefa kancelarii Prezydenta RP

-        19.06.2002 odbyło się III Walne Zebranie Członków, na którym w formie aneksu przyjęto poprawki do Statutu usprawniające wielokierunkowość działań Stowarzyszenia

-        7.10.2002 odbył się I Wałbrzyski  Marsz Nadziei we współpracy z Amazonkami i niektórymi posłankami

-        od 10.2002 jeszcze nieoficjalnie korzystaliśmy z pomieszczeń Szpitala Specjalistycznego na Piaskowej Górze, problemy lokalowe mieliśmy od momentu, w którym skończyło się finansowanie z Project Hope, dodatkowo powstanie NFZ w miejsce Kas Chorych gwałtownie spowodowało niedofinansowanie i niemal zawieszenie planowanego na 5 lat programu „Pomóż sobie sama”. Poza niewielkimi pieniędzmi na mammografie dla wałbrzyszanek, żadna gmina nie wpółfinansowała już badań, a pieniądze z Ministerstwa były lokowane poza organizacjami pozarządowymi. Ostatecznie w I-szym roku programu objęto profilaktyką 2453 panie, w 2002r. jedynie 339). Z tego powodu nadal –jako organizacja bez kontraktu z NFZ) nie mamy dostępu do skierowań na badania profilaktyczne a korzystają z nich corocznie te same, bardziej  świadome  i „lepiej zorganizowane” osoby. Pozostał jednakże   dobry zwyczaj  w miejscach , które były punktami edukacyjnymi , a przynajmniej w ich części, że mówi się o profilaktyce i edukuje w technice samobadania piersi, jest to własna inicjatywa położnych i lekarzy.

-        luty 2003 – oficjalnie zajmujemy pomieszczenia w szpitalu Sokołowskiego, wydawało się, że uda się utworzyć NZOZ, który będzie mógł zawierać umowy z NFZ i zarabiać na utrzymanie i działalność edukacyjną, ale kiedy po perturbacjach z Sanepidem uzyskaliśmy taką zgodę, dyrekcja przeznaczyła dla nas inne pomieszczenie, które nie spełniało już wymogów sanitarnych dla ZOZ-ów

-        23.04.03 odbyła się I Wałbrzyska Konferencja Onkologiczna, na której wspomniano o naszej działalności

-        10.10.03 przemaszerował II Wałbrzyski Marsz Nadziei, po nim w mammobusie były wykonywane badania. Aktywność posłów lokalnych wzrastała im bliżej wyborów, mammobus pojawiał się na wsi bez uprzedzenia, badania wykonywano „z łapanki”, nikt ich nie koordynował, kobiety po otrzymaniu wyniku były kompletnie zdezorientowane.

-        11 i 12.03 przeszkolono grupę realizatorek szkolnego programu edukacyjnego w ramach Różowej wstążeczki (pielęgniarki szkolne, nauczycielki biologii)

-        grudzień 03 – finalizowanie starań o kredyt na aparat USG – przenośny (ostatnią ratę spłacono a w marcu 2008r.), który stał się źródłem jedynej możliwości finansowania Stowarzyszenia, otrzymaliśmy również niewielkie darowizny z różnych źródeł, często prywatnych i zaprzyjaźnionych.

-        01.2004 kontynuujemy udział w realizacji programu Różowa Wstążka dla szkół, w 2003r. przeszkolono 307 uczennic

-        29.06.04 IV Walne Zebranie członków Stowarzyszenia –uchwalono zmiany w treści Statutu wymagane dla organizacji chcących stać się Organizacjami Pożytku Publicznego

-        16.10.04 III Wałbrzyski Marsz Nadziei i kolejna akcja mammobusowo-mammograficzna

-        7.12.04 staliśmy się Organizacją Pożytku Publicznego, borykamy się z problemami finansowymi, ale działamy, dzięki własnemu USG w 2004r. wykonaliśmy w siedzibie 52 badania piersi i 12 badan tarczycy, ale nasi członkowie dr Andrzej Szymczyk i dr Henryk Maciąg w ramach swoich praktyk również badali piersi pacjentek , dzięki czemu pozyskiwali pieniądze na spłatę kredytu

-        8.03.05 odchodzi pierwsza i dotąd jedyna etatowa pracownica biura Jadwiga Krupa, pielęgniarka, w czasie pracy u nas uzyskała tytuł mgr-a socjologii, nie wytrzymała problemów finansowych, nową, już wolontariuszką,  została emerytowana położna Alicja Mikołajczyk

-        09-12.05 wykonywaliśmy badania USG w ramach programu „Twoje I-sze  USG „ finansowanego przez warszawskie Amazonki (z pieniędzy Avonu), dzięki temu programowi spłaciliśmy długi płacowe Pani Krupie, ale nic więcej nie zostało.

-        19.11.05 zamiast kolejnego Marszu Nadziei – różowa sobota w listopadzie (nie było wyborów, nie było zainteresowania władz), wykonywaliśmy badania w cenach promocyjnych, uczyliśmy samobadania piersi, przyjmowały nieodpłatnie współpracujące z nami lekarki – specjalistki onkologii – Jola Mnich i Ania Sokołowska, konsultował chirurg onkolog – Henryk Maciąg. W 2005r. Programami szkoleniowymi objęto 289 pań, wykonano 848 badań  USG piersi i 100 badań tarczycy.

-        7.02.2006 odbyło się V Walne Zebranie Członków

-        wiosna 06 –zakupiliśmy printer do wykonywania zdjęć badanych USG narządów, kupiliśmy również nową drukarkę

-        lipiec/sierpień 2006 uzyskaliśmy propozycję przeniesienia się do innego pomieszczenia (1 pokoju zamiast 3) na terenie przychodni szpitala za wpłacenie do kasy szpitalnej darowizny 2000.00zł na „remont” pomieszczenia, nie mamy żadnej gwarancji pisemnej, że nie zostaniemy pozbawieni i tego lokalu, obecnie  (od marca 08r.)  „chwilowo” podobno przebywamy w znacznie mniejszym pokoiku, w którym z trudem mieścimy się, w „naszym” pomieszczeniu ulokowano Panie z administracji byłego Szp. Nr 2 wcielone do pracy na Piaskowej Górze. Łącznie w 2006r. objęto akcją edukacji  834 uczennice, wykonano 334 badania USG piersi oraz 91 badań tarczycy. Był to rok, w którym zainicjowano finansowana przez AVON działalność „Gabinetów z Różową Wstążką”, które obok wykonywania usług głównie ginekologiczno –położniczych , w tym badań USG, jednocześnie prowadziły edukację w zakresie profilaktyki raka piesi i propagowały technikę i nawyk samobadania. W ramach tej działalność w październiku (do 2018r. włącznie) finansowano badania USG kobietom, które się zgłosiły do danego, zrzeszonego Gabinetu, badań z tej puli w 2006 roku było 100.

-        2006-2007 bez wzlotów, wykonujemy swoje codzienne obowiązki edukacyjno-diagnostyczne, współpracujemy ze szkołami, pracodawcami, przychodniami lek. rodzinnych, nie mamy żadnego dojścia do realizowanych przez szpital badań profilaktycznych, szara codzienność wiąże się z ciągłym zabieganiem o pieniądze na utrzymanie.

-        Jesień 2007 – Prezes Ewa Kwaśny otrzymuje  nagrodę Zamku Książ w kategorii społecznika roku z rekomendacji Starostwa Powiatowego. Rok 2007 kończymy następującym bilansem: 261 przeszkolonych uczennic, 135 badań USG piersi i 49-tarczycy. Finansowanie Gabinetów – wstrzymane.

-        2008- ponieważ zrobiło się trochę „nudno”, a od dawno chodził mi po głowie pomysł zajęcia się tymi kobietami, które mają najtrudniejszy dostęp do profilaktyki, wymyślamy  badania dla bezrobotnych. W Wałbrzyskim Biurze Pracy jest w tym czasie zarejestrowanych ponad 5 tysięcy kobiet bezrobotnych poniżej 50 r.ż. (te powyżej 50-tki są objęte ministerialnym programem mammograficznym), w tym jest kilkaset kobiet niepełnosprawnych. Zatem w porozumieniu z Panią dyrektor Jolantą Glapiak- trwała  akcja informacyjna w Wałbrzychu oraz Walimiu, Mieroszowie, Boguszowie Gorcach, Głuszycy skierowana poprzez „pośredniak” do tych kobiet. Próbowaliśmy stworzyć  listy zainteresowanych szkoleniami na temat profilaktyki i techniki samobadania. Kolejnym etapem miało być przeprowadzenie tych szkoleń na terenie Biur Pracy w ww. miastach. Jednocześnie trwała  nasza batalia o pozyskanie funduszy na same badania USG piersi dla tej grupy kobiet. Wszystkie miały  skorzystać z fachowego badania palpacyjnego. Zdobyliśmy pieniądze na 200 badań, ale ŻADNA  z kobiet, w żadnym z PUP – nie wpisała się na listę, nie chciały ani szkoleń, ani badań.  Z drugiej strony był to rok, w którym w jednej z lokalnych gazet- tygodniku, mieliśmy „Kącik Pro Feminy”, w którym onkolog –chemioterapeutka  Jolanta Mnich i Ewa Kwaśny –pisały (10 artykułów) o profilaktyce i leczeniu raka piesi.

Cóż, w 2008 roku wyszkoliliśmy 187 uczennic, w siedzibie oraz przychodni na Sobięcinie i w praktyce Lekarza Rodzinnego w Boguszowie –Gorcach wykonaliśmy 175 badań USG piersi i 38 badań tarczycy. Nadal była przerwa w finansowaniu Gabinetów z Różową Wstążką. Za to pod koniec roku wymieniliśmy nasz stary aparat USG na dużo nowocześniejszy, zgrabniejszy i lżejszy  i …zaczęliśmy spłacać kolejny kredyt.

    -      15.05.2009 odbyło się VI Walne Zebranie Członków

    -       20 i 27 czerwiec 2009 wykonaliśmy m.in. 50 badań USG piersi w ramach akcji

                „Sobota w Gabinecie z Różową Wstążką”

-     2009 niczym się nie wyróżnił. Przeszkoliliśmy od 03-11/09r. 639 uczennic,   jeździliśmy z naszym USG m.in. do Faureci, wykonaliśmy 208 badań USG piersi ( w tym 50 w terenie, 50 w ramach Gab. z RW) i 42 USG tarczycy.

-     2010 – bez fajerwerków. Szkolenia uczennic objęły 110 dziewcząt, badania USG piersi 209 (w tym 80 „w terenie”) i 26 badań tarczycy.

-     01.03.2011 odbyło się VII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, dokonano zmian w Statucie koniecznych do dostosowania działalności do zapisów nowelizacji ustawy o  Pożytku Publicznym z dnia  22.01.2010r.

-     2011 – Avon i warszawskie Amazonki wróciły z akcją finansowania badań USG w ramach Gabinetów z Różową Wstążką, dostaliśmy pulę 80- badań do wykonania w październiku, oprócz tego było jeszcze 201 badań USG piersi i 43 tarczycy. Wyjazdowo gościliśmy w gminie Dobromierz, gdzie  obok części wykładowej wykonano 27 USG. Przeszkolono 492 uczennice.

-     21.12.2011 Stowarzyszenie Nowoczesny Wałbrzych pojęło uchwalę,  zakładającą organizację zbiórki plastikowych nakrętek na rzecz naszego Stowarzyszenia –akcja trwała cały 2012r., nam jednak został nawyk zbierania nakrętek i czynimy to nadal…

-     2012 to rok, w którym urodził się pomysł drukowania „kalendarza-informatora profilaktycznego”, który stał się pretekstem docierania do różnych placówek: zakładów zatrudniających kobiety, firm produkujących dla kobiet, lub prowadzących usługi. Owi darczyńcy znajdowali w kalendarzu miejsce na reklamę  a jednocześnie finansowali swoim pracownicom bądź klientkom  profilaktykę p/nowotworową.

Pierwszy kalendarz opisywał różne tematy „prozdrowotne” a tematyka ta posiłkowała się definicją zdrowia opracowaną przez WHO, czyli „ Zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu”. Sponsorami miesiąca byli: Starostwo Powiatowe, ALBA Dolny Śląsk, Szkoła Fundacji SGMK, Apteka Familia, Brafitteria, Gabinet Kosmetologii A. Grabowska, Blue Velvet R. Dymnicka ze Świdnicy, Szpital Ginekologiczno- Położniczy im. Biernackiego, TOYOTA Motor  Manuf. Poland, Centrum Dietetyki NATURHOUS, Toyota Nowakowski –salon samochodowy, WZK VICTORIA.

-     06-08/2012     na zaproszenie posłanki Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej i radnej  Aliny Szełemej uczestniczyliśmy w projekcie Kobieta FIT, cyklu akcji plenerowych na dziedzińcu  Zamku Książ, gdzie panie nieodpłatnie ale z profesjonalistami uczestniczyły w zajęciach cellu stop, zumby, yogi, taichi. Pro Femina szkoliła w swoim zakresie, ale zapewniono także stoiska  z zakresu dietetyki, medycyny estetycznej i kosmetologii.

-     26.10.12 współorganizowaliśmy z ww gremium konferencję „Bądź dla siebie najważniejsza”- profilaktyka raka piersi, wszystkim kobietom  które brały udział w konferencji  wręczaliśmy na do widzenia darmowy kalendarz -nasz pierwszy na 2013 rok. Niestety organizatorzy odmówili wyczytania naszych sponsorów miesiąca. Fakt ten potraktowaliśmy jak drobne nieporozumienie. Dzięki „akcji kalendarzowej” oraz w ramach naszej codziennej działalności przeszkoliliśmy 73 uczennice, wykonaliśmy 202 badania USG piersi  i 44 tarczycy, ale mieliśmy umówione Panie z Projektu Kalendarz na kolejny rok. Nie było dofinansowania dla Gabinetów z Różową Wstążką.

-     2013 zorganizowaliśmy szkolenie dla lekarzy POZ, wykładowcami byli członkowie Stowarzyszenia lekarze: Barbara Matuszyk, Ewa Kwaśny, Andrzej Szymczyk, położna Alicja Mikołajczyk, fizjoterapeutka – Magdalena Lange

-     25. 10.2013 ponownie byliśmy gośćmi na kolejnym, organizowanym w Hotelu Maria w Wałbrzychu,  spotkaniu Bądź dla Siebie Najważniejsza, które organizowały: radna Wałbrzycha Alina Sełemej oraz posłanka Agnieszka Kołacz-  Leszczyńska. Promowaliśmy nasz kalendarz na 2014 rok  – informator o zdrowiu, który był współfinansowany przez Urząd Miasta Wałbrzycha i  powstał dzięki współpracy członków Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Pro Femina przy współudziale Pań Posłanek na Sejm RP w tym ww i Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej.

Partnerami Projektu była  Diagnostyka –laboratoria wykonujące badania diagnostyczne o najwyższych standardach i w najnowszych technologiach oraz Przedszkole Miejskie w Szczawnie Zdroju z Panią Dyrektor Urszulą Drozdowską, bowiem  ilustracje do Kalendarza wykonały 5 i 6-latki z tego przedszkola, rysowały jak ich mamy dbają o zdrowie.

Ponieważ mimo uzgodnień – ze sceny ponownie nie padły nazwy naszych sponsorów i partnerów, zamieszczamy je poniżej. Ta niezręczna sytuacja spowodowała,  że kolejne konferencje podsumowujące rok naszej pracy i promujące kolejne kalendarze –postanowiliśmy organizować jako własne GALE.

Sponsorami Projektu Kalendarz na rok 2014 zostali:

Twoje Apteki Pana Harrego Zalegi , HOTEL IBIS Wałbrzych, Spółka Spoko , Salon Kosmetyczny Nantes, Klinika Zdrowia A2,  wałbrzyski salon samochodowy TOYOTA, Wałbrzyski Oddział ZUS, HABMAR, Specjalistyczny Szpital im. Sokołowskiego z Wałbrzycha, EUROMEDIC,  Gmina Walim  oraz świdnicka firma ESLAB Pana Edwarda Szywali

-      2013 rok zakończyliśmy bilansem: szkoleń dla 478 uczennic i 217 innych osób, wykonaniem  badań USG piersi u 345 pań, w tym 70 sponsorowanych w ramach programu Gabinety z R. Wstążką oraz 76 badań USG tarczycy.

-      2014 był pracowity, zorganizowaliśmy konkurs dla Amazonek, wybraliśmy z nich 12 i podjęliśmy przygotowania do Gali w Książu. Był to pomysł na kolejny kalendarz i temat naszej pierwszej własnej konferencji październikowej, która z przyczyn organizacyjnych odbyła się wyjątkowo w listopadzie…

Kalendarz AMAZONKI MOJA HISTORIA 2015 opisuje historie choroby 12 kobiet, które stoczyły zwycięską walkę z rakiem piersi, pochodzą z Dolnego Śląska, niektóre dotąd anonimowe, inne znane w regionie i w kraju. Wszystkie zgodziły się na publikacje i ujawnienie swoich  danych, po to aby własnym  przykładem namówić inne kobiety do zachowań prozdrowotnych i profilaktyki. Każda  z tych relacji zadaje kłam przeróżnym stereotypowym poglądom na przyczyny, przebieg choroby i to kim są dotknięte chorobą kobiety. To relacje niby podobne, ale jakże różne, miejscami bardzo osobiste i wzruszające, miejscami bardzo zwyczajne ale jednocześnie z wydźwiękiem edukacyjnym.

Naszą nagrodą za ich odwagę i przełamanie tabu były profesjonalne sesje zdjęciowe, do których każdą z pań poddano analizie kolorystycznej, specjalnie ubrano, uczesano, wykonano makijaż a wcześniej umożliwiono korzystanie z masaży i treningów fizjoterapeutycznych.

Na efekt końcowy złożyły się zapał i bezinteresowność zespołu młodych ludzi, których praca trwała kilka miesięcy. Z Amazonkami pracowali i dobrze bawili się:

ESTERA GRABARCZYK-projektantka mody głównie z  lnu oraz biżuterii z recyklingu i surowców naturalnych, koordynatorka projektu

KAROLINA HOLKA –stylistka, kreatorka wizerunku

JUSTYNA RUDZIŃSKA – autorka makijaży i zabiegów kosmetycznych twarzy

IZABELA FILA-MOLAK  wraz z zespołem –  autorka fryzur

KAROLINA ZIEMIANIN – manikiur

MAGDALENA LANGE – fizjoterapeutka

ADRIAN PASIKOWSKI – rodzynek wśród pań, ale najważniejszy  w projekcie – fotograf

Bez Was projekt by nie zaistniał- DZIĘKUJEMY.

Natomiast sponsorami kalendarza zostali: Amazonki , Diagnostyka, Pałac Struga- Agnieszka i Krzysztof Wieczorek, Zamek Książ , restauracja Muzyczna Nad Zaporą

Robert Jasiński , Karpacz ,Polski Len Kamienna Góra, ZUS o/W-ch ,Sanepid Wałbrzych , UM Świebodzice, Salon Toyota Nowakowski , Piekarnia FSB Strzegom –sieć ARYZTA , Euroogród Hanna i Stanisław Pietryga Jedlina Zdrój, Active Time, Karczma Góralska Maria i Piotr Pol, Dziećmorowice.

Kalendarz powstawał pod patronatem Pani Krystyny Kofty, która na jego okładkę użyczyła swojego obrazu, który przedstawiał jej wizję raka piersi z czasów kiedy przechodziła leczenie, Pani Kofta była jedną z pierwszych znanych Polek, które upubliczniły fakt swojej choroby i swoje z nią zmagania, napisała też książkę „Lewa, wspomnienie prawej”, na jej podstawie  powstał monodram, który został w ramach części artystycznej przestawiony na naszej GALI.

-          05-11/2014  we współpracy z Pałacem Struga realizowaliśmy projekt PRZECHYTRZYĆ RAKA. Były to warsztaty w formie spotkań dla kobiet nowoczesnych i świadomych, w programie:

-minimum wiedzy teoretycznej o raku piersi i raku szyjki macicy

-praktyczna nauka techniki samobadania piersi

-nordic walking jako przykład  aktywności fizycznej dla każdej kobiety (instruktaż i ćwiczenia praktyczne)

-zasady odżywiania p/nowotworowego z degustacją –serwowała kuchnia pałacowa

-spotkanie z „Amazonką”- wszystkie pytania dozwolone

Odbyło się 6 takich spotkań. Głównym sponsorem była skandynawska firma cukiernicza FASER promująca nowe batoniki GEISHA, w każdych warsztatach nieodpłatnie uczestniczyło 30 kobiet.  Sponsoring , dzięki swoim kontaktom zapewnił właściciel Strugi Krzysztof Wieczorek.

-          15.11.2014  GALA Pro Feminy , akurat w 2014 roku mijało 25 lat istnienia Stowarzyszenia Amazonek w Polsce. Jedną z jego twarzy jest pisarka, felietonistka i plastyczka, Krystyna Kofta – pierwsza medialnie znana osoba, która stoczyła walkę z rakiem piersi i nie bała się poruszać tego tematu. W 2003 roku wydała fragment swojego dziennika („Lewa, wspomnienie prawej”), na który złożył się rok walki z podstępną chorobą, który zmusił pisarkę do zmiany swojej hierarchii wartości. Podczas gali odczytano list napisany przez felietonistkę do zgromadzonych, który zdefiniował pojęcie „kim jest Amazonka” - przyjęto go burzliwymi oklaskami.

Początek Gali Amazonek poświęcono pamięci doktora chirurga onkologa Henryka Maciąga, który zmarł w maju tego roku, leczył część z naszych Amazonek i wiele obecnych na Gali uczestniczek – kobiet z naszego regionu. Odszedł nagle  w  wieku 54 lat, będąc u szczytu kariery zawodowej, był naszym przyjacielem, członkiem Stowarzyszenia i wielkim przyjacielem kobiet, lekarzem o ogromnej empatii i wysokim poziomie etycznym. Stworzył wałbrzyską nowoczesną chirurgię onkologiczną  w naszym szpitalu stał się jednym z ojców polskiej onkoplastyki, kierował oddziałem przez kilka lat , wychował zespół jedyny w swoim rodzaju. Wszyscy uczestnicy uczcili jego pamięć minutą ciszy. Swoją prezentację wygłosił następca doktor chirurg onkolog Paweł Pyka ze Specjalistycznego Szpitala im. dr Alfreda Sokołowskiego, a jej tematem był „Rak piersi – zasady diagnostyki”.
Pierwszą część gali zakończył pokaz modelek-Amazonek, które zapozowały do specjalnej edycji kalendarza „Amazonki – moja historia 2015”, wydanego przez PRO Feminę. Wydawnictwo powstało pod patronatem posłanki na Sejm RP – Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej, zaś na jego okładce znalazł się obraz Krystyny Kofty.
Cały kalendarz został zrealizowany charytatywnie – zarówno zdjęcia, jak i charakteryzacja modelek zostały wykonane nieodpłatnie. Autorem fotografii był Adrian Pasikowski, którego wystawę „Portrety” można było jednocześnie  podziwiać w Zamku Książ – po drugiej stronie obiektywu znalazły się modelki-Amazonki, a zdjęcia zostały wykonane w królewskich wnętrzach zamku w Wałbrzychu i pałacu w Strudze. Galę zakończył monodram, zrealizowany na podstawie dziennika Krystyny Kofty, a wykonany przez aktorkę - Teresę Stępień-Nowicką.

            W przerwie przed spektaklem  serwowano kolorowe sałatki i inne potrawy wykonane wg zasad żywienia p/nowotworowego, pito wodę z cytryna, melisą i miętą, menu  się później kanonem Gali Pro Feminy.

-          2014 rok bilansował się przeszkoleniem 620 kobiet i uczennic, wykonaniem w siedzibie i terenie (m.in. w Walimiu)  446 badań USG piersi (w tym 96 sponsorowanych w ramach Gab.z R.Wst.) oraz 64 USG tarczycy.  Był to także rok intensywnej pracy szkoleniowej pracownic ZUS z o/Wałbrzyskiego i wszystkich podległych mu placówek, odbyły się dwa szkolenia w Wałbrzychu, z udziałem dra A. Szymczyka – ginekologa, endokrynologa oraz spotkania w Świdnicy, Kamiennej Górze, Kłodzku, Dzierżoniowie,  Jeleniej Górze, Legnicy i Zgorzelcu prowadzone przez Alicję Mikołajczyk i Ewę Kwaśny.

-          2015 rok wykorzystaliśmy m.in. na przygotowanie kalendarza i gali pod hasłem Walcz z rakiem na talerzu. Mieliśmy za sobą historie Amazonek, więc zajęliśmy się przybliżaniem  tematu profilaktyki p/nowotworowej w blokach tematycznych. W tym czasie  u podstawy piramidy żywieniowej znalazły się nie –jak dotąd –węglowodany, ale aktywność fizyczna.  Dzięki warsztatom prowadzonym w Pałacu w Strudze mieliśmy już pewne doświadczenie, zatem pałacowa kuchnia przygotowała 12 autorskich przepisów dostosowanych do zdrowej diety, stały się one bohaterami kalendarza na 2017 rok. Naszymi partnerami i sponsorami w tym przedsięwzięciu poza pałacem Struga, byli: Amazonki ,Diagnostyka, Affidea, Koalicja dra Ratha w Obronie  Zdrowia, Książ, Braster, Dietetyk –Aleksandra Szczygielska, Tristana, A’Propos, Manufaktura ceramiki-Herbaty i Kawy Świata, Staropolskie Smaki i Przysmaki – olejarnia- Gościniec Nowa Wioska, Ecofix.

-          14.07.2015  odbyło się VIII Walne Zebranie Członków, na którym m.in. skorygowano skład Stowarzyszenia –wykreślenia i przyjęcia nowych członków oraz –na prośbę ustępującej poprzedniczki – wybrano nową skarbnik Zarządu

-          24.10.2015 odbyła się Gala –Walcz z Rakiem na Talerzu- tradycyjnie w Zamku Książ, wykładali:  Dr n. med. Paweł Pyka „Co nowego w leczeniu raka piersi w Wałbrzychu”, przedstawiciel Affidei mgr Michał Skiba „Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy”, mgr inż. Aleksandra Szczygielska „Podstawy żywienia przeciwnowotworowego”, obejrzano 4 krótkie filmy video przygotowane w ramach kampanii społecznej Affidei oraz video dr Aleksandry Niedźwieckiej  - „Jak powstaje nowotwór”. Pani dr jest biochemikiem , Polką, która kieruje laboratorium  Fundacji dra Ratha w USA, naturalnie w kuluarach konsumowano przepyszne posiłki z opracowane w kuchni w Strudze,  ale przygotowane już przez zespół pana Kazimierza Chrapka – Bar Żak. Galę zakończył występem  wokalnym  ŁUKASZ GRABICKI

-          2015 rok pozwolił na przeszkolenie ogółem 95 osób i wykonanie w siedzibie i w terenie (Chwaliszów, Walim, Strzegom) 365 badań USG piersi  (w tym sponsorowanych w ramach Gabinetów 112) oraz 51 badań USG tarczycy. W 2015 roku podjęliśmy kontakt z wynalazcą i producentem Bastera- urządzenia  do badania piersi techniką termometrii, podpisaliśmy też roczną umowę na szkolenie przedstawicieli firmy produkującej i sprzedającej suplementy diety – Tristana.

-          2016 - przebiegał pod hasłem przewodnim kolejnego Kalendarza: RUSZ SIĘ! Znaczenie ruchu w profilaktyce, jego formy i efektywność oraz możliwa różnorodność dostępna dla wszystkich, stały się treścią kalendarza na rok 2016. Zaapelowaliśmy do naszych Pań  (bowiem posiadaliśmy już swoją stronę na FB oraz stronę Stowarzyszenia od roku) o udostępnianie prywatnych zdjęć swoich aktywności celem wykorzystania w kalendarzu, nie zawiedliśmy się, wybraliśmy 12 i opisaliśmy je uwzględniając walory profilaktyczne. Naszymi partnerami i sponsorami w tym przedsięwzięciu byli:  Amazonki, salon TOYOTA Nowakowski Wałbrzych,  Braster, Dolnośląski Kongres Kobiet, Książ, Decathlon, Estera i Andrzej Grabarczyk, FanFitness, Lange reh-sport&spa, Hornet4, Ecopraktyczni, Pałac Struga, Medbeauty –Klinika Medycyny Estetycznej A.Kępa ze Świdnicy, Affidea, UM Szczawno Zdrój, UM Świebodzice, Active Time, Aqua Zdrój, Hura Medical Center z Olsztyna, Eddy’s Rock Blues Band z Olsztyna.

-          21.10.2016 odbyła się gala-konferencja Pro Feminy pod hasłem – RUSZ SIĘ! Gościliśmy w Książu, swoistym przerywnikiem między wykładami stał się pokaz mody sportowej w wykonaniu modelek Estery Grabarczyk, ale był to pokaz na wesoło, do muzyki aranżowanej przez Andrzeja Grabarczyka w strojach sportowych wypożyczonych z Decathlonu dziewczyny pląsały i np. w płetwach tańczyły kankana –rozbawiając publiczność do łez. Na stoiskach  dostępna była FOTO -BUDKA  Marty  Świteńki, naszej kalendarzowej najmłodszej  Amazonki, w której to budce nasze gościnie wykonywały koniecznie ŚMIESZNE pamiątkowe zdjęcia (z przeznaczeniem do kalendarza na następny rok). Następnie zaprezentowano film Affidei- „Życiowy przepis” propagujący wczesną diagnostykę raka piersi, wykładowcami byli: lek. med. Urszula Hura-Ruitenbach , specjalistka medycyny sportowej i fizjoterapii z Olsztyna  „Aktywność ruchowa –systematyczny ruch jako podstawa nowej piramidy żywieniowej i kluczowy element profilaktyki chorób nowotworowych i cywilizacyjnych”, dr n. med. Andrzej Kępa, Świdnica „Wysiłkowe nietrzymanie moczu, kryteria diagnostyczne, nowoczesne leczenie”,    dr n. med. Agnieszka Byszek, Warszawa   Nowa propozycja w diagnostyce raka piersi – System Domowej Profilaktyki Raka Piersi – Braster”, dr n. med. Paweł Pyka, Wałbrzych

"Ewolucja diagnostyki i leczenia raka piersi w XX1 wieku".

Na koniec catering p/nowotworowy  i występ muzyczno –wokalny pod nazwą EDDY’S ROCK AND BLUES BAND

-          2016 –od tego roku otrzymaliśmy z Bastera własne urządzenie, którym oferujemy badania piersi obok badań USG, propagujemy urządzenie jako alternatywę samobadania. W 2016 roku przeszkolono ogółem 81 kobiet i dziewcząt,  w terenie odwiedzaliśmy ponownie Chwaliszów i Strugę. Wykonaliśmy 275 badań USG piersi (w tym 110 w programie Gabinetów) oraz 51 USG tarczycy.

-          2017  Mieliśmy za sobą historie Amazonek, zasady żywienia p/nowotworowego oraz znaczenie ruchu jako podstawy w piramidzie żywienia i jako integralnego elementu zdrowego stylu życia.  Przyszedł czas na związek między emocjami a nowotworami. Taki kierunek obrało przygotowywanie kolejnego kalendarza i gali-konferencji w Książu. Pomysł autorstwa Ewy Kwaśny na okładkę  do kalendarza  zrealizowała młoda plastyczka Maja Bryks. Zaprezentowane wybrane fotografie z FOTOBUDKI obecnej na spotkaniu dotyczącym ruchu. Śmiech to zdrowie, więc kryterium miały być radosne albo śmieszne zdjęcia, aż 12 bardzo radosnych nie było, niemniej jednak nasze fanki tworzyły szatę graficzną. Partnerami i sponsorami byli: Książ, Pałac Struga, Amazonki, Diagnostyka, Braster, Affidea, Uniwersytet Wrocławski Wydz. Psychologii, Anima, Fotobudka Foto-co to?, Lange reh-sport&spa, Toyota Nowakowski, Dolnośląski Kongres Kobiet, UM Szczawno Zdrój, PHU „Dewi&Co” Grażyna Wiercińska -Dera Świebodzice, Kamieniarstwo Stanisław Reizer Strzegom.

-          w Bibliotece w Szczawnie Zdroju, w ramach projektu   Aktywny i zdrowy senior Pro Femina zaprezentowała wykłady na temat

"Ochrona i promocja zdrowia -propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku, zdrowego odżywiania się".

Za naszym pośrednictwem gościnnie spotkała się z Seniorami Pani Monika Nastawska z LR, która dodatkowo opowiedziała o zakwaszeniu i odtruwaniu organizmu.

-          13.10.2017 odbywa się nasza kolejna gala-konferencja, wykładali: dr n. med. Paweł Pyka, Wałbrzych: "Co może zrobić chirurg aby zmniejszyć uraz psychiczny u chorej na   raka piersi?"  , psycholog     dr hab. Ryszard Poprawa , UW Wrocław: “Stres i radzenie sobie z nim – wyzwanie, zagrożenie, szkoda i korzyść” , naturoterapeutka, specj. medycyny chińskiej Małgorzata Szkurłatowska, Warszawa: Rola medytacji,  ruchu i świadomego oddechu w profilaktyce i leczeniu chorób nowotworowych na przykładzie medycyny wschodu”. Konferencji towarzyszyła wyjątkowa wystawa zdjęć Amazonki Sylwii Prokop, autorstwa Rafała Guzika, obowiązywał jak zawsze catering p/nowotworowy, a na koniec refleksyjno –dowcipny tekst-dialog   Jacka Ślazińskiego przedstawiali Sandra Kopyt i sam autor

-          2017 –rozpoczęto prace przygotowawcze do przebudowy SOR szpitala, który nas gości od lat, ostatecznie miały one objąć także nasz dotychczasowy  lokal-likwidację w ciągu roku, zdjęto zabezpieczenia z dachu kondygnację nad nami i rozpoczęło się zalewanie ścian naszej siedziby podczas każdego deszczu, urodził nam się grzyb, jego zapach/zarodniki  doprowadzał do alergii osoby przebywające w pomieszczeniu, nie zapewniono nam pomieszczenia zastępczego, siłą rzeczy spadła nasza wydajność na miejscu , ale szkoliliśmy pracownice Collgate w świdnickiej strefie ekonomicznej. Ala Mikołajczyk jeździła do szkół, łącznie wyedukowaliśmy 44 osoby, wykonaliśmy  258 USG piersi (w tym 110 z programu Gabinetów) oraz 27 badań USG tarczycy. Z końcem roku zapłaciliśmy ostatnia ratę kredytu za nasz aparat USG.

-          2018   Domeną kalendarza na kolejny 2019r. jest zależność między środowiskiem  a nowotworami, ale  potraktowana bardzo sygnalnie, bo temat jest „niewyczerpywalny”, a że jesteśmy tu gdzie jesteśmy  i mamy wiele wspólnego z nieprzyjaznym środowiskiem i rakotwórczym przemysłem – promujemy nasz ECO –Wałbrzych.  Zdjęcia w tegorocznym kalendarzu pokazują czar Wałbrzycha i jego okolic, mamy wokół feerię zieleni wiosną i latem, wszystkie odcienie żółci, pomarańczy, czerwieni i brązu na tle zieleni – jesienią i biały!  śnieg zimą, mamy krystalicznie czyste wody Pełcznicy i Szczawnika, w którym pławią się  od niedawna pstrągi…Owo piękno naszych okolic przybliżyli nam w Kalendarzu 2019 fotografowie skupieni w szeregach Komisji Fotografii  Krajoznawczej PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej, Panie Krystyna Kuriata i Barbara Ziółkowska  oraz Panowie: Waldemar Kałasznikow, Piotr Sadoczyński, Andrzej Staniewicz, Kazimierz Szymela i Alek Żiółkowski. Poza nimi naszymi sponsorami i partnerami zostali: Książ, Amazonki, Diagnostyka, Braster, Dolnośląski Kongres Kobiet, UM Wałbrzycha, PHU „Dewi&Co” Grażyna Wiercińska -Dera Świebodzice, Estera i Andrzej Grabarczyk, Wodociągi Wałbrzych, Stowarzyszenie Boguszowska Szóstka.

-          08/2018 borykaliśmy się z ogromnymi problemami lokalowymi, ostatecznie  po perturbacjach, których nie chcemy pamiętać, znalazło się dla nas pomieszczenie na terenie szpitala, zmieniliśmy tylko budynek i piętro, ale działamy. Przeprowadzaliśmy się dobę przed wyburzeniem naszego dotychczasowego lokalu a w naszej sprawnie interweniował – dopiero za drugim razem pomyślnie- sam Prezydent miasta Roman Szełemej- dziękujemy

-          21.09.2018 gościliśmy na zaproszenie Stowarzyszenia Boguszowska Szóstka w Boguszowie-Gorcach wraz z Reginą Zakrzewską i Alicją Mikołajczyk, ta ostatnia wykonała  7 Paniom badania Brasterem, zapisałyśmy też około 30 kobiet na badania USG piersi, które to badania przeprowadziłyśmy w szkole,  na terenie gminy już w październiku. Wykład o profilaktyce nowotworów kobiecych wygłosiła Ewa Kwaśny.

Towarzyszyła nam brafiterka Justyna Dąbrowska z cudną bielizną dopieszczającą każde piersi i radami jak należy tę bieliznę dobierać.

-          19.10.2018 odbyła się gala-konferencja pt. Środowisko a nowotwory. Tym razem część artystyczną ponownie wypełniły amatorki-modelki Estery Grabarczyk, do Czterech pór roku Viavaldiego (począwszy od jesieni- bo to październik) –prezentowały stroje w odpowiednich barwach dla kolejnych pór roku, oczywiście stroje lniane –Projekty Estery  „Słowiański jedwab” (czyli len) a w tle na ekranie prezentowały się także odpowiednie do pory roku przepiękne kwiaty na zdjęciach pani Krystyny Kosińskiej. Występy modelek rozpoczynały galę, kończyły ją i były przerywnikami między wykładami. Autorami tych ostatnich byli: dr n. med. Roman Szełemej, Wałbrzych: „Środowisko a nowotwory, EKO Wałbrzych”, dr n. med. Paweł Pyka: Wałbrzych “Profilaktyka raka piersi”  i dr n. med. Andrzej Szymczyk, Wałbrzych: Bierna i czynna profilaktyka raka szyjki macicy”. Na końcu jak zwykle catering p/nowotworowy , „kranówa” z wałbrzyskich wodociągów (faktycznie –smaczna) i kalendarze dla wszystkich obecnych.

-          2018 rok zakończyliśmy już w nowej siedzibie, w bardzo godziwych warunkach bilansem  113 przeszkolonych pań, 362 badaniami USG piersi (w tym 112 w ramach sponsorowanych Gabinetów) oraz 51 badaniami USG piersi.

 

-          9 maja 2019 na terenie wałbrzyskiego Aqua Zdroju Grzegorz Schetyna, Janina Ochojska, Katarzyna Mrzygłocka, Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Jarosław Duda i Roman Szełemej wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielkami Stowarzyszenia Amazonki oraz Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Pro Femina. Tematem spotkania było wprowadzenie bardziej skutecznego programu profilaktyki onkologicznej.

Na wstępie gospodarz spotkania - Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej w krótkim zarysie przedstawił problemy dotyczące onkologii na naszym terenie, po czym poprosił o zabranie głosu Janinę Ochojską - kandydatkę do Parlamentu Europejskiego, która sama od niedawna zmaga się z nowotworem piersi. Stwierdziła ona, że aby skuteczniej walczyć z nowotworami należy starać się o to, by pieniądze z budżetu europejskiego trafiły do Polski. Tak ona, jak i Grzegorz Schetyna stwierdzili, że to wielka szansa dla Polski, która po Węgrzech i Chorwacji zajmuje trzecie miejsce w Europie pod względem zachorowań na raka. Następnie zabrała głos przedstawicielka SOZ Pro Femina- Alicja Mikołajczyk, która w swym wystąpieniu poruszyła temat znikomej ilości programów profilaktycznych, dotyczących zapobiegania nowotworom piersi, jednocześnie przedstawiając dane z akcji, które przeprowadzane były dotychczas przez Pro Feminę. Zabrały również  głos przedstawicielki Amazonek, mówiąc o swoich doświadczeniach. Ta część spotkania odbyła się bez udziału mediów. Na zakończenie odbyła się konferencja prasowa, podczas której głos zabrali: Janina Ochojska, Grzegorz Schetyna, Roman Szełemej i przewodnicząca Amazonek. Podczas konferencji mówiono między innymi o tym, że brak pieniędzy na leczenie onkologiczne to druga, obok braków kadrowych, przyczyna nieskutecznego leczenia raka i jak ważna jest profilaktyka, której się nie docenia.

-          7.08.2019  Alicja Mikołajczyk i Ewa Kwaśny na zaproszenie Oławskiej Platformy Pomocy gościły z wykładem i nauką samobadania w Oławie. Mimo ogromnego nagłośnieni i entuzjazmu , ustalania kolejnych terminów – zgłosiło się tylko 12 pań, ale te przynamniej były usatysfakcjonowane.

-          26.10.2019 w pięknych wnętrzach Zamku Książ odbyła się  6- ta konferencja Pro Feminy pod hasłem : 20 lat profilaktyki raka piersi w Wałbrzychu

W PROGRAMIE: STOISKA , Pro Femina (nauka samobadania na fantomach, testy wiedzy o profilaktyce – nagrody po konferencji)+ Diagnostyka (zastaw gadżetów , zniżkowe talony na badania m.in.cytologię płynną i bad. poziomu Wit.D3, selenu i arsenu we krwi) . AMAZONKI, ZALOTKA (pokazy makijażu i atrakcje sponsorki -dla urody), MYLAN –ankieta rekrutująca na spotkanie z ginekologami –Menopauza Caffee

W części oficjalnej zaczęto od powitania gości i  ogłoszenia  listy sponsorów i  partnerów 20- LECIA- w tej roli Pani Senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, od lat namawiająca kobiety do profilaktyki i osoba bardzo wspierająca działania Stowarzyszenia, gościła również na naszym spotkaniu po raz pierwszy nie prywatnie Pani dr (nauk humanistycznych) Sylwia Bielawska- Wiceprezydent Wałbrzycha oraz szefowa wałbrzyskiego  DIL-u dr Dorota Radziszewska. Krótką prezentację działalności PRO  FEMINY przedstawiła jej założycielka lek. med. Ewa Kwaśny.

Uczestnicy mieli okazję wysłuchania  trzech WYKŁADÓW : Lek. med. Barbary MatuszykPostęp w diagnostyce obrazowej raka piersi”, Dra n. med. Pawła  Pyki “Nowa jakość w rekonstrukcjach piersi” i Dra n. med. Andrzeja Szymczyka   Postęp w ginekologii w ostatnim ćwierćwieczu”. Następnie losowano nagrody dla autorek testów z  wiedzy o  profilaktyce, w trakcie  porządek zakłócił ogromny tort, który z logo Stowarzyszenia i dumną 20-wijechał na salę, dodatkowo jedna z uczestniczek napisała  i od razu odczytała wiersz opisujący działania Pro Feminy, znalazły się również przepiękne kwiaty i prezenty od sympatyczek Stowarzyszenia. W końcu był to jubileusz naszej organizacji, fakt, który stał się pretekstem do spojrzenia przekrojowo na zmiany zachodzące w podejściu do profilaktyki, w diagnostyce i możliwościach leczenia, takim nowinkom  poświęcony został również  Kalendarz  na 2020 rok, który prosto z drukarni czekał na uczestników.  Na koniec z brawurowymi skeczami z naszej  NFZ-etowskiej  codzienności  wystąpił

Kabaret OJ TAM OJ TAM  w składzie: Barbara Kwiatkowska, Elżbieta Kwiatkowska – Wyrwisz, Krzysztof Kinas. Zespół zaprezentował również najnowocześniejszy  model mammografu, bawiąc wszystkich do łez.

Poza salą wykładową czekał  na wszystkich przepyszny catering przeciwnowotworowy.

 

-          30.10.19 spotkanie z ginekologami –Menopauza Caffee, współorganizowane przez firmę farmaceutyczna Mylan i nasze Stowarzyszenie, wzięło w nim udział 16 pań i dwóch lekarzy.